Wat we doen

Bij 'Good Business, Good Place to Work' verdelen wij de aandacht tussen de harde kant van de zaak (resultaatgericht) en het hart dat klopt in de organisatie (zorg om mens en omgeving). Met het DNA als kern van de organisatie, stellen we de benadering naar de klant scherp én stimuleren we de betrokkenheid van medewerkers bij interne organisatieomwentelingen.
De aanpak van Consensio vertrekt steeds vanuit de strategische begeleiding. Omdat de doorvertaling van de strategie ook actie vereist, bieden we ook ondersteuning en begeleiding bij de transformatie van de strategische omwenteling.

Strategische begeleiding

Tijd nemen om samen te denken, samen te luisteren naar de klant, samen te discussiëren en samen nieuwe ideeën te ontwikkelen, loont ter verrijking van de business én de persoonlijke ontwikkeling van de leider in elk van ons.
De kiem van elke business transformatie zit vervat in het DNA die elke organisatie kenmerkt.

Tools:

 • Visie, missie, waarden ontwikkeling
 • SWOT-analyse
 • Confrontatiematrix
 • Segmentatie
 • Financiële en economische haalbaarheidstoets
 • Financiële kerncijfers
 • Marktonderzoek

Aanpak:

 • Strategische sessies met een 2daagse
 • Verdiepen managementmeetings
 • Experiment als katalysator voor transformatie

Human Resources

Op een systematische wijze werken met de talenten en kwaliteiten van ondernemers, zaakvoerders, leidinggevenden en hun medewerkers
Tools:

 • Welzijnsenquête
 • Belonen & verlonengids
 • Testing van competenties medewerkers en sollicitanten
 • Ondersteuning bij functionerings-, coaching- en evaluatiegesprekken
 • Individuele coaching
 • Begeleiden van teammeetings
 • Leiderschapscoaching en -opleiding
 • Opleidingen klantgerichtheid ifv transversaal samenwerken
 • Community building

GPTW-Aanpak:

 • Kwaliteiten vooraan zetten
 • Transversale werking en aanpak stimuleren op systematische wijze

Communicatie

Beleving levendig houden én klanten blijven inspireren, doe je door op een planmatige manier verrassend uit de hoek te komen voor die klanten die er toe doen.
Tools:

 • Huisstijl-ontwikkeling
 • Vormgeving print & online
 • Copywriting
 • Event-management

Business cel-Aanpak:

 • Op een gestructureerde wijze de communicatielijnen met klanten en ambassadeurs bewaken

Organisatieontwikkeling

Helderheid creëren in de aanpak van de klant, maakt duidelijk hoe elkeen vanuit zijn of haar functie zijn steentje kan bijdragen tot een verrassende beleving voor de klant. Alleen zo creëer je de mogelijkheid tot gedragsverandering.

Tools:

 • Procedure- en procesontwikkeling
 • Begeleiding bij crm-ontwikkeling
 • Begeleiding bij crm-implementatie
 • Data-analyse

Commerciële routing-Aanpak:

 • Experiment als katalysator voor transformatie

Winkelinrichting

De concreetheid van de beleving in de winkel start bij de inspiratie en passie van de createren, de zaakvoerders.

Tools:

 • Moodboards
 • Conceptuitwerking en -bewaking
 • Projectleiding en -bewaking